עמלות:


העברה בנקאית: 

-קניות: 5.95%

-מכירות: 6.95%

* עמלת מינימום - 75 ש״ח


כרטיס אשראי: 8.5% (5% עמלית שירות + 3.5% עמלת סליקה)


כספומט הביטקוין: 5%

*כל העמלות כוללות בתוכן מע״מ
מודל עמלות:


מודל העמלות מחשב את נפח המסחר המצטבר של הלקוח (בהזמנות קנייה ומכירה) במהלך 3 חודשים אחורה מרגע ההזמנה, ומציג את ההנחה בעמלה לפי המדרגה הרלוונטית כמופיע בטבלה הבאה.


מחזור העסקאות במהלך 3 חודשים האחרונים 

הנחה בעמלת הבסיס

עמלת קנייה לאחר הנחה (לא כולל מע"מ)

עמלת מכירה לאחר הנחה (לא כולל מע"מ)

מתחת ל-20,000 ש"ח

ללא הנחה

5.09%

5.94%

20,001-50,000 ש"ח

5% הנחה

4.83%

5.64%

50,001-100,000 ש"ח

10% הנחה

4.58%

5.35%

100,001-200,000 ש"ח

12% הנחה

4.48%

5.23%

200,001-400,000 ש"ח

15% הנחה

4.32%

5.05%

400,001-1,000,000 ש"ח

25% הנחה

3.81%

4.46%

מעל 1,000,000 ש"ח

35% הנחה

3.31%

3.86%


כך למשל, אם נפח המסחר המצטבר שלכם בשלושת החודשים האחרונים ובשיקלול העסקה הנוכית שאתם עתידים לבצע, עומד על 55,000 ש״ח (בין 50,001-100,000 ש״ח) - תהיו זכאים לכ- 10% הנחה בעמלה הקיימת באתר. כלומר, נכון למועד יצירת  ההזמנה, עמלת הקנייה שלכם תעמוד על 4.58% ועמלה המכירה שלכם תעמוד על 5.23%.


*הנחה בעמלה ניתנת על העמלה הקיימת באתר.

*אין כפל הנחות

*ההנחה תקפה רק להעברות שיבוצעו ביום העסקים הנוכחי

*מודל העמלות מתייחס להזמנות בהעברה בנקאית ובמזומן. רכישות בכרטיס אשראי לא ישוקללו.