מפתח ציבורי הוא רצף של אותיות ומספרים הדומה במאפיניו למספר חשבון בנק. מי שמחזיק במפתח ציבורי לא יכול לגשת למטבעות שנמצאים בארנק, רק להעביר כספים לכתובת המפתח הציבורי.