לאחר נעילת השער, המטבעות ישלחו לכתובת הארנק המופיעה בהזמנה בהקדם. השליחה עשויה לקחת מספר שעות עד מספר ימים כפי שמצויין באתר ובהתאם לשעות הפעילות.


בהזמנות מעל 50,000 ש״ח על הלקוח להגיע למשרדינו לחתום על מסמכי זיהוי נוספים, מה שעלול לעכב את שליחת המטבעות.