לאחר נעילת השער, המטבעות ישלחו לכתובת הארנק המופיעה בהזמנה בהקדם. השליחה עשויה לקחת מספר שעות עד מספר ימים כפי שמצויין באתר ובהתאם לשעות הפעילות.